Welzijnswerkers

We werken samen met welzijnsorganisaties en vragen hun welzijnswerkers deel te nemen aan CW Atelier en het grotere cultuur in de wijk project. Zij weten wat er leeft onder jongeren en op welke manier de jongeren het beste bereikt kunnen worden.

We constateerden dat welzijnsorganisaties in Zwolle de mogelijkheden van kunst en cultuur voor hun eigen opgaves nog onvoldoende zagen toen we gesprekken voerden met jongerenwerkers van onder andere Travers Welzijn. Na afloop van de eerste edities gaven juist deze jongerenwerkers in een evaluatie aan dat ze met verwondering naar Cultuur in de Wijk hebben gekeken en nooit hadden gedacht dat een project rondom kunst en cultuur, zoveel teweeg zou brengen bij jongeren. Dit is precies het resultaat dat ze we vanuit Cultuur in de Wijk willen bereiken met onze community-art projecten.

Hoe werkt die wisselwerking tussen kunst en welzijn? Soms schuurt het en dat is voor alle betrokkenen heel leerzaam! Als we het in eigen woorden in gewone taal moeten uitleggen dan gebeurt er dit:

Welzijn doet iets met kunst

Wanneer een jongere een mooie kerstster maakt en voorstelt daar iets meer te gaan doen, zal een medewerker van het sociaal wijkteam dit aanpakken en er voor veel jongeren en buurtbewoners een gezellige knutselmiddag van maken, waarin sociaal samenzijn vooropstaat.

Kunst doet iets met welzijn

Wanneer een jongere een mooie kerstster maakt en voorstelt daar iets meer mee te gaan doen, zal een autonome kunstenaar de kerstster met beide handen aangrijpen om deze om te vormen tot een levensgroot abstract kunstwerk waarmee de wijk in de donkere dagen verlicht wordt. Artistiek hoogwaardige kwaliteit staat voorop.

Kunst en welzijn komen samen

Wanneer bij Cultuur in de Wijk een jongere een mooie kerstster maakt en voorstelt daar iets meer mee te gaan doen, zoekt de kunstenaar naar de drive van de jongere. Waarom wil de jongere iets met deze kerstster doen en hoe kan dit verlangen naar een kunstvorm vertaald worden? De kunstenaar begeleidt de jongere in het maakproces van het vormgeven van kunst vanuit zijn eigen expertise. Artistieke eigenheid van zowel de jongere als de kunstenaar gaan hand in hand. De welzijnswerker begeleid het proces waar nodig en zorgt dat de jongere betrokken is en blijft.