Jongeren en hun toekomst; dat is het onderwerp van de eerste uitzending van Community Art Radio, een internationaal jongerenproject van jongeren uit Zwolle en Leeds. Het is een samenwerking van community-art organisatie Cultuur in de Wijk uit Zwolle met de oudste jongerenwerkorganisatie ter wereld, The Youth Association in Leeds en Chapel FM, eveneens uit Leeds. Deze organisaties zetten de kracht van kunst in bij jongerenwerk. Community Art Radio is hun eerste samenwerkingsproject. De allereerste uitzending is een proefuitzending, die vanaf 26 juli is te beluisteren via deze Spotify link. 

Jongeren van nu staan voor de uitdaging, hun toekomst vorm te geven in een tijdperk van onbegrensde verbinding, een online en offline wereld die beide om aandacht vragen, fake nieuws, oorlogen, verscherpte tegenstellingen, toegenomen regeldruk en een stijgend uitvalpercentage op scholen.  

Inspiratiebron en partner: Chapel FM
Het team van community-art organisatie Cultuur in de Wijk uit Zwolle bezocht begin februari The Youth Association, en Chapel FM in Leeds. Dat bleek een enorme inspiratiebron. Chapel FM is een community art kunstencentrum waar ze radiouitzendingen en podcasts maken met jongeren, volwassenen en ouderen. De deelnemers bepalen zelf waar de uitzending of podcast over gaat; wat ze willen delen en belangrijk vinden. Dat komt neer op een afwisseling tussen gesprek, muziek, spoken word, poëzie en meer. Ze worden daarbij op professionele wijze ondersteund door de makers en professionals van Chapel FM. Hieruit werd het idee geboren van een overzeese samenwerking in de vorm van Community Art Radio. Het is de bedoeling dat, na de proefuitzending, vanaf september maandelijks een live-uitzending plaatsvindt door de jongeren uit Leeds en Zwolle samen. 

Onderwerp ‘toekomst’ met stip op één bij jongeren
Tijdens een onderzoek van Cultuur in de Wijk onder de leerlingen van Onderwijsroute 10-14 van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio en de jongeren-kerngroep van CW zelf, bleek dat het onderwerp ‘toekomst’ met stip op één in hun top tien staat van thema’s waarmee zij zich bezighouden in hun leven. Via Community Art Radio gaan jongeren uit Zwolle en Leeds samen in gesprek over dit overkoepelende thema, waarbij allerlei onderwerpen aan bod kunnen komen, van lichte onderwerpen zoals dans, huisdieren en voetbal tot wat zwaardere onderwerpen als cultuur, geschiedenis, hoe het is om een tiener te zijn, studiekeuzes en meer. De leiding van het radioprogramma ligt bij Chapel FM. Met de uitzending willen beide organisaties jongeren verbinding laten maken met leeftijdgenoten uit andere landen, en andere steden, over thema’s die zij gemeenschappelijk hebben; om zo hun visies, problemen en gedachten te delen over dit onderwerp. De jongeren zelf, maar ook de (volwassen) luisteraars krijgen hierdoor meer kennis en begrip over, en mogelijk ook betrokkenheid bij, wat er speelt onder jongeren van nu.  

The Youth Association komt naar NLThe Youth Association en hun culturele partners brengen in het najaar van 2024 ook een eerste bezoek aan Nederland. Dan gaan ze samen met Cultuur in de Wijk onderzoeken hoe zij gezamenlijk in 2026 een programmaonderdeel kunnen verzorgen op het International Community Arts Festival in Rotterdam. Beide organisaties zijn er van overtuigd dat ze een uniek perspectief hebben op de kracht van de combinatie van kunst en welzijn. Zij willen hun kennis en aanpak graag delen. 

Beluister hier de volledige aflevering (vanaf 26 juli te beluisteren)

 

Lees hier meer over Cultuur in de Wijk