Over Cultuur in de Wijk

Cultuur in de Wijk brengt kunst en welzijn samen. Het DNA van Cultuur in de Wijk bestaat uit twee leidende componenten:

  1. We verbinden kunstenaars met jongeren en wijkbewoners.
  2. We reflecteren op actuele thema’s door middel van kunst.

Missie

Door samen met jongeren en andere buurtbewoners te bouwen aan een hoogwaardig artistiek proces, laten we jongeren als kunstenaars kijken naar de wereld om zich heen, onverschrokken en nieuwsgierig. Het is ons grote doel om jongeren te laten ervaren dat zij deze wereld, ondanks alle crisissen waar we ons in bevinden, als een maker mede vormgeven. Zo werkt kunst als een emanciperende kracht voor jongeren, voor een buurt en voor Zwolle.

Voor wie en met wie?

De Cultuur in de Wijk Activiteiten vinden plaats in de wijken van Zwolle en volgen een vaste aanpak. Die aanpak is een vaste structuur waar we niet van afwijken. Daarbinnen is heel veel vrijheid voor alle deelnemers om je te uiten, mee te doen en invloed te hebben. We werken in vier stappen, waarbij iedere stap voor een aantal bijeenkomsten staat. Alle bijeenkomsten zijn buiten op een zichtbare plek in de wijk. We creëren steeds een festivalachtige sfeer met tenten, muziek, vuur en roze koeken.

Fase 1 Ontmoeten

Kernwoorden in deze fase zijn: verbinding, ontmoeting, vertrouwen en gezamenlijkheid.

Fase 2 Onderzoeken en experimenteren

Kernwoorden in deze fase zijn: experimenteren, uitproberen, fouten maken, onderzoeken, reflecteren, uitwisselen, eigen mogelijkheden bedenken/keuzes maken.

Fase 3 Creëren

Kernwoorden in deze fase zijn: produceren, gericht doen, plan uitvoeren, flow.

Fase 4 Afsluiten en vieren

Kernwoorden in deze fase zijn: trots, gezelligheid, saamhorigheid, presenteren, gasten, reflecteren.

Voor de doelgroepen

Jongeren

Kunstenaars

Welzijnswerkers

Meer weten over
Cultuur in de Wijk?

Cultuur in de Wijk wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van:

Gemeente Zwolle
Hervormd Weeshuis
Provincie Overijssel
Fonds voor Cultuurparticipatie
VSBfonds
Stadkamer Zwolle