Hoe werkt Cultuur in de Wijk?  

Cultuur in de Wijk heeft de sleutel tot jongeren gevonden in de combinatie van kunst, sociaal werk en gelijkheid. We werken op basis van de interesse van de jongeren. We gebruiken een thema dat hen persoonlijk raakt én dat de maatschappij raakt. Daarbij zoeken we kunstbronnen. Want kunst roept discussie op, lokt gesprek uit, vraagt om meningen.  

Iedereen doet mee

Doordat jongeren, jongerenwerkers en kunstenaars allemaal meedoen, en allemaal hun stem laten horen, leren ze elkaar beter kennen, ontstaat gelijkheid en vormt zich een gemeenschap. Zo verbreden we de blik van álle deelnemers. Jongeren leren een mening te hebben die ze kunnen funderen, worden zich bewust van de betekenis van bijvoorbeeld geweld, of mentale ongezondheid, voor zichzelf en voor de maatschappij. Jongerenwerkers komen in zo’n proces dichterbij dan zonder kunst het geval was geweest. Kunstenaars openen ogen en spiegelen via de vaardigheden die ze aanbieden.

Een ander perspectief bieden

Door het artistieke onderzoek binnen Cultuur in de Wijk maken we de problemen van jongeren zichtbaar en gaan we met ze in gesprek. We geven een ander perspectief en bieden zo hulp. Jongeren ontdekken dat ze een belangrijke stem hebben, ook in een volwassen omgeving.  

Sociale cohesie in de wijk 

Uiteindelijk vormt zich uit deze smeltkroes een performance of kunstwerk dat het resultaat laat zien van een gezamenlijk bewustwordingsproces; dat weer vragen oproept bij publiek, en zo weer zorgt voor gespreksstof en contact. Cultuur in de Wijk veroorzaakt zo een vliegwieleffect voor cohesie in de wijk.