Wat doet Cultuur in de Wijk?

Elk halfjaar trekt Cultuur in de Wijk naar een andere buurt in Zwolle. Cultuur in de Wijk heeft een gezellige, festival-achtige setting met vuur, muziek én roze koeken. Tien tot twintig jongeren van 15 tot 25 jaar uit de buurt werken zes tot acht vrijdagavonden lang met theatermakers, beeldend kunstenaars en jongerenwerkers aan een art-work op een thema dat voor hen belangrijk is.  

Community art maken  

Het art-work kan alles zijn wat aansluit bij de jongeren, hun vaardigheden en het thema: performance, beeldende kunst, spoken word, muziek, video en wat ze nog meer kunnen verzinnen.
Cultuur in de Wijk vertrekt vaak vanuit bestaande kunstbronnen. Daaruit ontstaat het gesprek en de inspiratie om zelf te gaan creëren. Jongeren, kunstenaars en jongerenwerkers doen allemaal mee en jongeren nemen ook actief deel aan de organisatie en communicatie rondom het artistieke gedeelte. 

Vakmanschap hoort erbij

Een community art-work maken is niet vrijblijvend. Als de jongeren niet tevreden zijn, dan zeggen we: ‘Waarom niet? Hoe moet het dan wel?’. Desnoods zeggen we: ‘Breek maar af en begin opnieuw’. Zo leren ze kritisch naar hun eigen werk kijken en ervaren ze de essentie van vakmanschap.  

Jezelf presenteren

Op de slotavond wordt het community art-work gepresenteerd aan buurtbewoners, vrienden, familie en belangstellenden. Na afloop van het traject zijn de kunstenaars weg, maar de jongerenwerkers blijven. Die gaan verder met wat de jongeren hebben gedeeld en zichtbaar hebben gemaakt tijdens Cultuur in de Wijk. Zij blijven hierover met de jongeren in gesprek en ondernemen acties waar dat nodig is.  

CW Atelier: dezelfde taal leren spreken

Voorafgaand aan elke editie van Cultuur in de Wijk wordt een CW Atelier gehouden. Dit zijn drie creatieve avonden waarin jongeren, jongerenwerkers en kunstenaars samen worden klaargestoomd voor de betreffende editie van Cultuur in de Wijk. CW Atelier is een leerwerktraject waarin de deelnemers elkaars taal leren spreken, rollen en taken verdelen en samen verkennen hoe in hun wijk kunst en welzijn elkaar kunnen versterken via community-art.