Wie maken Cultuur in de Wijk?

Jongeren, welzijnswerkers en kunstenaars vormen de kerngroep van Cultuur in de Wijk. 

Jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar zijn welkom. Jongeren ervaren dat andere jongeren dezelfde issues hebben of hadden, dat helpt ze normaliseren en zo ervaren ze dat ze niet alleen zijn. Kunstenaars voegen vakmanschap, creatieve werkvormen en een kritische blik toe. Op de avonden wanneer CW plaatsvindt is het art-team verantwoordelijk voor het artistieke gedeelte van het programma. De Jongerenwerkers doen actief mee aan het programma en begeleiden de jongeren waar nodig. Na afloop van het traject gaan de jongerenwerkers verder met wat de jongeren hebben gedeeld tijdens het CW project. Daarnaast doen ook overige wijkbewoners mee. Samen met de jongeren vormen zij immers de buurt. Zij gaan met de jongeren aan de slag of zijn het publiek bij de eindpresentatie. Voorts lopen stagiaires van verschillende opleidingen en scholen stage bij Cultuur in de Wijk en Travers. Afhankelijk van hun opleiding helpen ze mee in de organisatie van de projecten, gaan ze met de jongeren aan de slag of ondersteunen ze de kunstenaars.