Projecten  

Bekijk de lopende projecten van Cultuur in de wijk en de projecten die we de afgelopen jaren uitvoerden in de wijken van Zwolle.  

November 2024 Cultuur in de wijk – Kampen

In een gezellige, festival-achtige setting met vuur, muziek én roze koeken werken jongeren zes tot acht vrijdagavonden lang samen met theatermakers, beeldend kunstenaars en jongerenwerkers aan een art-work op een thema dat voor hen belangrijk is. 

Voorjaar 2025 – Park de Wezenlanden

Cultuur in de Wijk en Travers Jongerenwerk verstevigen hun samenwerking en gaan het park in. In het voorjaar van 2025 wordt er een Cultuur in de wijk XL gehouden in het drukst bezochte park van Zwolle: Park de Wezenlanden. Jongeren die dit park bezoeken, krijgen de kans, hun stem te laten horen in een community art-work dat ze samen met kunstenaars en jongerenwerk gaan bouwen op een thema dat hen bezighoudt. 

Lees meer over het project

De maatschappij wordt steeds individueler en niemand maakt meer automatisch deel uit van een gemeenschap. Door jongeren uit te nodigen om mee te doen en door gelijkwaardig samen te werken in een communityproject, laat Cultuur in de wijk de jongeren ervaren dat ze erbij horen, dat hun stem en inbreng ertoe doen.  

Waarom in het park?  

Park de Wezenlanden is een bekend gebied voor Travers, maar de jongeren en groepen die er komen zijn lastig te bereiken. De groepen zijn zeer divers en komen op onregelmatige tijden in het park. Ze blijven in hun eigen bubbel. Een project als Cultuur in de wijk werkt juist aan het gemeenschapsgevoel en is een andere sleutel tot het bereiken en activeren van deze jongerengroepen.  

Wat gaan de jongeren doen?  

Door middel van community-art werken jongeren, jongerenwerkers en kunstenaars toe naar een kunstuiting waarin zij zichtbaar maken wat er bij hen speelt. Het is mooi om een divers en rauw beeld te laten zien aan Zwolle. Politici, welzijnswerkers en andere volwassenen worden uitgenodigd zich tot de boodschap van de jongeren te verhouden.  

Wat is het effect van Cultuur in de wijk in het park?  

Wanneer je als een kunstenaar naar de wereld om je heen kijkt, ontstaan er verbeelding, reflectie, nieuwe perspectieven en ruimte voor ontspanning en genieten. In het traject wordt de creativiteit van de jongeren aangeboord, groeit hun zelfvertrouwen en ontstaan nieuwe verbindingen en toekomstperspectieven. 

Lees meer

Juli 2020 Cultuur in de wijk Kamperpoort

Jongeren werkten aan een art-work over de beperkingen die Corona teweeg had gebracht. Samen met kunstenaars en welzijnswerkers bouwden ze een eiland met daarop een troon: de zogenaamde coronatroon. Tijdens de slotavond zaten ze er zelf op, en deelden met hun publiek wat corona voor hen had betekend. Bijvoorbeeld dat ze hun klasgenoten lange tijd niet konden zien; niet op vakantie konden gaan. Ook deelden ze hun ervaringen met het Cultuur-in-de-wijkproject zelf. De stoel, het beeldverslag en een deel van het eiland is na afloop van Cultuur in de Wijk in een expositie opgebouwd en tentoongesteld in Stadkamer Zwolle.

Juli 2020 Cultuur in de wijk Pierik

In de Pierik werd al snel duidelijk dat de jongeren het verlangen hadden om een herinnering te creëren; een herinnering die zichtbaar maakte dat jong en oud in een en dezelfde situatie zaten; de beperkingen rondom het coronavirus. Er was een groot verlangen naar betrokkenheid en de verbinding met elkaar; een wens om elkaar op te zoeken, contact te maken. In de eindpresentatie werd dit gesymboliseerd door met blauwe papiercontainers een blauw lint door de straten van de Pierik te rollen. In drie straten werd een flashmob gepresenteerd en op het Fresiaplein is de flashmob als een performance gepresenteerd.

December 2020 Cultuur in de wijk Aa-landen

Geen feesten door de pandemie: dat kwam als bijzonder thema naar boven in deze wijk. Bijvoorbeeld het kerstfeest. Jongeren gingen in gesprek met wijkbewoners over hun ervaringen rondom de pandemie, en ontmoetten herkenning en erkenning van een gedeeld gemis en verlangen. Er ontstond meer begrip en verbinding tussen de jongeren en ouderen. Vanuit die gesprekken is met de kunstenaars gewerkt aan wat er wèl kon en zo werd een indrukwekkend lichtproject gerealiseerd. Bekijk de korte documentaire die van deze editie is gemaakt.