Een theatrale performance met muziek, spoken word, theater, gesprek, podcast en beeldende kunst.  In zeven weken tijd hebben in totaal 24 jongeren, een aantal kunstenaars en welzijnswerkers gebouwd aan een community art-work dat ze presenteerden op vrijdag 3 november.  

Ruggengratie was het thema dat ontstond in zeven weken samenwerken, confronteren, bezinnen en creëren. Het begon met: maskers af, dit ben ik. Langzaam werd steeds duidelijker hoe jongeren aankijken tegen het onderwerp mentale gezondheid. Hoe houd je je rug recht houden in tijden van mentale tegenspoed? En hoe blijf je lief voor jezelf, oftewel: geef je gratie aan jezelf? Zo ontstond een nieuwe term: Ruggengratie, die in één woord zegt waar het om gaat. In een indrukwekkende en ontroerende performance verleende de jongeren 3 november hun publiek een kijkje in hun gedachten, beleving en emoties. Er kwamen zo’n vijftig mensen kijken. De avond vond plaats in een gezellige, festivalachtige setting. De locatie was het buitenterrein van Stichting Focus in Dieze, waarvan ook de welzijnswerkers deel uitmaakten van het begeleidersteam tijdens deze sessies van Cultuur in de Wijk.  

Andere wereld 

De bezoekers werden binnengeleid in een andere wereld, waar ze konden rondlopen in sfeervol aangelichte buitenruimtes, bij een kampvuur in gesprek konden gaan over wat hen mentaal gezond maakt, in tenten konden luisteren naar gesproken dialogen waarin mentale gezondheid aan de orde kwam, beeldende kunst op het thema konden bewonderen en konden luisteren naar voorleesverhalen van Toon Tellegen en naar de podcast over mentale gezondheid die speciaal voor dit project werd opgenomen. Vervolgens werd in een indringende performance, gespeeld door alle jongeren samen, een herkenbare situaties uit het dagelijks leven uitgespeeld waarin mentale gezondheid een rol speelde. Toeschouwers waren zichtbaar geraakt; ze kregen voor even een kijkje in de gedachten, emoties en belevenissen van jongeren in Dieze.  

Langdurige gevolgen 

Cultuur in de Wijk duurt maar zeven weken, maar de resultaten en gevolgen zijn veelomvattend. Welzijnswerkers zeggen: “Wat in zeven weken met Cultuur in de Wijk wordt bewerkstelligd, daar hebben wij als welzijnswerkers wel twintig één-op-één-gesprekken voor nodig!”. De avonden zorgen ervoor dat pijnpunten worden blootgelegd en ondersteuningsbehoeften duidelijk worden. Kunst en creativiteit zijn hierbij de katalysator die alles zichtbaar maakt.  

Steeds een andere wijk  

Samen met kunstenaars en welzijnswerkers strijkt Cultuur in de Wijk steeds neer in een andere buurt van Zwolle, met als doel: sociale cohesie en het betrekken van jongeren bij de maatschappij. Wekelijks werken jongeren, welzijnswerkers en kunstenaars in een gezellige, festival-achtige setting met vuur, muziek én roze koeken aan een art-work op een thema dat hen aanspreekt. Het art-work mag elke denkbare vorm aannemen, van performance en beeldende kunst tot spoken word, muziek, video en meer.  

Over Cultuur in de Wijk  

Cultuur in de Wijk Dieze staat onder leiding van projectleider Jolan van de Waeter, beeldend kunstenaars Pieta van Twist en Willemijn den Harder, theatermakers Anne-Minke Meijer, Cristel Hakvoort en Krist Akkermans en medewerkers van Stichting Focus, Sandra Beltman en Adita Majdanac. Jolan van de Waeter: “Het is bij Cultuur in de Wijk niet alleen het eindproduct dat telt. Natuurlijk willen we allereerst jongeren de mogelijkheid bieden hun ervaringen te uiten in beeld en performance. Dat is de kern van Cultuur in de Wijk. Maar Cultuur in de Wijk gaat ook over het maakproces, de gesprekken die gevoerd worden, elkaar steeds beter leren kennen, het uitproberen en experimenteren, het luisterend oor naar jongeren over wat hen raakt en waar zij mee bezig zijn. Zo ontstaat een resultaat dat echt vanuit de jongeren komt. Ze ervaren dat ze bij een groep horen, dat ze belangrijk zijn in de groep. En dat maakt Cultuur in de Wijk zo krachtig.”  

Partners  van Cultuur in de Wijk 

Cultuur in de Wijk heeft partnerschappen met Travers Welzijn, Stichting Focus en Stadkamer. Cultuur in de Wijk wordt financieel mogelijk gemaakt door VSB Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie en Stadkamer Buurt Cultuur Fonds.  

Bekijk ook onze nieuwe infographic hieronder!